idacom
 
 
 
 
 
 
 
 

Home > 고객센터 > 공지사항
작성자 관리자
등록일 2011-10-05
제목 중고 삼성키폰 가격
내용
                
 
  DCS-828 \350,000(V.A.T별도)                    
기본용량 : 국선 0회선, 키폰 8회선, 일반 4회선
 
 
   DCS-816i \300,000(V.A.T별도)
기본용량 : 국선 4회선 , 키폰 4회선 , 일반 0회선
 
 
        
 
DS-24se \45,000      DS-4028E \90,000


목록보기